ยินดีต้อนรับสู่นโยบายส่วนตัวของ EARPHONESPRO.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Earphonespro ข้อทำการชี้แจงข้อกำหนดเงื่อนไขฉบับนี้เพื่อเป็นการใช้บังคับในเรื่องของการเข้ามาแสดงความคิดเห็น การเข้ามามีส่วนร่วมต่างๆของท่านที่เข้ามาในฐานะของผู้ใช้ หรือผู้เข้าถึงเว็บไซต์ “Earphonespro” โดยทางเราจะถือว่า ท่านได้ทำการยอมรับข้อกำหนดพร้อมเงื่อนทั้งหมดที่มีทางด้านล่างนี้แล้ว ตั้งแต่ท่านได้ทำการเปิดเข้ามายังทางเว็บไซต์ “Earphonespro”

นโยบายส่วนตัว Earphonespro

โปรดทำความเข้าใจว่าทางเรานั้นพยายามทุกวิถีทางด้วยความอย่างเต็มที่เพื่อหาข้อมูลมาลงในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบใดๆหากมีบางข้อมูลบางอย่างที่เราจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องหรือไม่เกิดความสมบูรณ์

ซึ่งท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆก็ตามที่อาจเกิดความไม่เหมาะสม หรือได้มีการกระทำการต่างๆที่ผิดกฏหมาย ซึ่งอาจเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายในเว็บไซต์ “Earphonespro”

  • ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ในการทำลายชื่อเสียง หรือใช้หมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์ใดๆ
  • ขอบเขตของอำนาจศาลรวมถึงการบังใช้กฎหมายต่างๆให้เป็นไปโดยกฎหมายของประเทศไทย
  • ทำการอัพโหลด เผยแพร่ ข้อมูล รูปภาพ ไฟล์ วีดีโอต่างๆ ที่มีไวรัสอันตราย หรือเป็นสิ่งหลอกลวง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกลับมาต่อทางเว็บไซต์ และบุคคลที่สามที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์
  • ในส่วนของการกระทำที่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวใดๆ หรือการอัพโหลดข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นการทำโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลใดก็ตาม ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงในกรณีการละเมิดต่อเว็บไซต์ของทางเรา หรือเป็นบุคคลที่สาม
  • ทำการโพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิป วีดีโอ หรือข้อมูลใดๆก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตมายังเว็บไซต์ของเรานี้ หรือที่เป็นข้อมูลที่ทางเว็บไซต์เห็นว่าอาจก่อให้เกิดแง่ลบต่างๆ เช่น เป็นอันตราย การคุมคาม การหมิ่นประมาท การแบ่งแยกเชื้อชาติ การหมิ่นต่างๆ ข้อความ วีดีโอ รูปภาพลามกอนาจาร หรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออย่างอื่นก็ตาม

การเปลี่ยนแปลง

ทางเว็บไซต์ Earphonespro ขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดกับการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือการนำเอาข้อมูล รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรือตัวหนังสือออก ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องทำการบอกกล่าวล่วงหน้า

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้งานนี้ ย่อมมีผลเกิดขึ้นทันทีเมื่อได้ทำการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เสร็จสิ้น ถ้าหากว่าท่านยังใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้จะถือว่าท่านได้ทำการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นๆแล้ว


ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer Policy)

บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ รวมจนถึงโฆษณาต่างๆที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ “Earphonespro” ทั้งหมด ในบางครั้งอาจเกิดความไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรืออาจจะมีความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรไปบ้าง รวมไปทั้งในส่วนของความน่าเชื่อถือใดๆ แหล่งอางอิง ที่มา คำแนะนำ ความคิดเห็นส่วนตัวใดๆก็ตามทั้งหมดภายในเว็บไซต์ หรือจากบุคคลที่สาม ที่ได้ทำการแสดงออกมาผ่านข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเป็นข้อมูลซึ่งได้แสดงในเว็บไซต์นี้

ทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ขอรับรองความถูกต้องใดๆก็ตามของเนื้อหาที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นี้ทุกกรณี เพราะท่านควรรับทราบว่าโดยส่วนตัวแล้วท่านอาจเชื่อหรือไม่เชื่อเกี่ยวกับความคิดเห็น รีวิว คำแนะนำ รูปภาพ วีดีโอ โฆษณา หรือข้อความในบทความต่างๆก็ได้ผลลัพธ์นี้ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงเว็บไซต์หนึ่งที่มีแนวทางของการคอยให้ความรู้ วิธีแก้ไขต่างๆ หรือเทคนิคเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านหูฟังโดยเฉพาะให้แก่ผู้เข้าถึงเท่านั้น ทุกสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อาจเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอยู่ได้ เพียงแค่ในชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เพราะอาจจะมีผลการรีวิว หรือเทคโนโลยีหูใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ทุกวัน ที่อาจเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงความสามารถของหูฟัง หรืออันดับใดๆได้ในภายหลัง จึงอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่เกิดความผิดพลาดไปจากเดิม หรืออาจแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงให้กับเวลาปัจจุบันได้อยู่เสมอ

ซึ่งทางเว็บไซต์ของเราจะไม่ทำการรับผิดชอบถึงผลกระทบ ความสามารถ หรืออันดับใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีอยู่ หากท่านพบปัญหาดังกล่าวท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ เพื่อให้เราทำการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงเนื้อหาให้ออกมาดีที่สุดได้ที่ ติดต่อเรา